ଆଜି ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି – ତପସ୍ଵିନୀ ଦାଶ

ପାହାଡ଼ରେ ମଥା ପିଟୁ
ଅବା କେ ଫୋପାଡୁ ବୋଲୁଓ
ରକ୍ତ ବହିବତ ବହିବ…

କହିବାକୁ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ
ଅବା ଛଡାଇ ନିଅ କଲମ
ଭକ୍ତ ତା ମନ କଥା କହିବି ହିଁ କହିବ…

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ