ଆବେଗ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ତୁମେ ପାଶେ ଥିଲେ
କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ
କିଏ ସେ ପାରିବ କଳି…..
ତୁମ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ
ମୋ ଦେହେ ବାଜିଲେ
ମନ ପଡଇ ଉଛୁଳି ।


ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ
ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

3 thoughts on “ଆବେଗ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

    1. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ

  1. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ..