କବିତା – ଚାଲ ମକରହେବା – ସତ୍ୟଜିତ୍ ମହାନ୍ତି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଚାଲ୍ ଆଉଥରେ
ଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ…
ତୁ ଧରିଥିବୁ ସୂତା, ମୁଁ ଧରିଥିବି ଗୁଡି..
ଆଉ ଦଉଡ଼ି ଯିବାସେଇ ଧାନ ବିଲକୁ
ଚାଲ୍ ଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ…

ତୁ ଆଣିବୁ ଚାଉଳ, ମୁଁ ନେବି ପଥୁରି,
ଚକଟି ଖାଇ ହେବା ମକର
ଚାଲ୍ ଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ…
ବହଳେ ମଞ୍ଜସୂତା କିଣି
କାଟିବା ମଦନ, ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକୁ

ଚାଲ୍ ଆଉଥରେ
ଫେରିଯିବା ସେଇ ପିଲାଦିନ କୁ…
ପୁଣି ବେଲୁନ କିଣି ଚଣାଚୁର ଖାଇ
ବୁଲିଯିବା ମକରମେଳା କୁ ।

ମକର ଲୋ ତତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସତ୍ୟଜିତ୍ ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *