ନାରୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ନାରୀ
ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗୀନି
ସେ ସର୍ବଂସହା , ଚିର ଵନ୍ଦନୀୟା
କେଵେ ବନେ ମାତା ସୀତା କେବେ
ସେ ସତୀ ଅନୁସୟା ।

କେତେ ରୂପ କେତେ ଠାଣି
କେବେ ପୁଣି ସାଜିଣ ଦୁର୍ଗା ଵନେ
ସେ ଅସୁର ସଂହାରିଣୀ
ନାରୀ ତୋର କେତେ କହାଣୀ

ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ଗର୍ଭେ ଆତଯାତ
ସକଳ ସୁଖର ଖଣି
ତା ପରସରେ ସାରା ଜଗତ ହସଇ
ସତେକି ସେ ମୁକୁତା ମଣି

ସପନ ସୌଧ ଚାହିଁନି କେବେ
ଚାହିଁନି ସେ ସକଳ ସୁଖ
ତିଳତିଳ କରି ନିଜକୁ ଜାଳିଣ
ସଭିଙ୍କ ମନେ ଫୁଟାଏ ହସ

ତା ମମଚା ପରଶେ ପାଷାଣ ତରଳେ
ସ୍ନେହରେ ଜଗତ ବନ୍ଧା
ବିଶ୍ଵନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିରେ
ସୁନ୍ଦରତାର ଏକ ନମୂନା

ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯେବେ ଓଲଟିଛି
ଶୁଣିଛି ଵିରତ୍ବ ଗାଥା
ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ
ହୃଦୟେ ଅଛି ସାଇତା

ଦେଶ ଜାତିପାଇଁ ତା ବଳିଦାନ
କେବେ କେ ପାରିବ ଭୂଲି
ଅବଳା କେବେ ନୁହଁଇ ଦୃବଳା
ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ସେହି

ଯେବେ ତା ଆଖିରେ ଝରିଛି ଲୋତକ
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାବି ପାଇନି ରକ୍ଷା
କଂସ ରାବଣ ଅବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ
ସଭିଙ୍କର ସମ ଯଶା ।

ନାରୀ କେବେ ନୁହଁ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ
ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ନାହିଁ କ୍ଷମା
ଯୁଗେଯୁଗେ ସମାଜ କରିଣ ଦଣ୍ଡିତ
ଦେଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା

ମା ଟେରେସାର ସେଵା କେ ଭୂଲିବ
ଭୂଲିବକେ କଳ୍ପନା ଚାଓ୍ବଲାକୁ
ପୁରଷ ସାଥେ କାନ୍ଧ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ
ଦେଖାଇଛି ସେ ଜଗତକୁ

ନିର୍ଭୟା ପ୍ରୀୟଙ୍କାଙ୍କ କଥା ମନେପଡେ
ମନେ ପଡେ ଛବିରାଣୀ କଥା
ଇତିହାସର ସେ କଳଙ୍କିତ ପୃଷ୍ଟା
ହୃଦୟେ ଦେଉଛି ଵ୍ୟଥା

ମାର ମମତା ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ
ପତ୍ନୀର ସହ ଭାଗିତା
ଧନ୍ୟ ସେ ନର ଲଭିଣ ସେ ସୁଖ
ଜୀବନେ ଭରିଛି ମଧୁରତା ।

ସୁଧାକର ସେଠୀ
ଜମ୍ବେଶ୍ଵରପୁର,,ବାଲେଶ୍ଵର
ଦୁରଭାଷ ନଂ ୯୩୩୭୬୮୧୫୨୪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *