ମୋ ଗାଁ – ମୈତ୍ରେୟୀ କମିଳା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମୋ ଗାଁ

ଆଜି କାଇଁ ଭାରି ମନେ ପଡେ ଗାଁ
ସେ ତୁମର ହଉ କି ଆଉ କାହାର
ଉଦାସୀ ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲେ ସେଇ ତାରା ଭର୍ତି ଆକାଶ
ଗାଁ ର ଗହୀରି ଅନ୍ଧାର କୁ ସଜେଇ ହଉଥିବା ଜହ୍ନ ରାତି
ବଉଳ ହେନା ମଲ୍ଲୀ ର ରହି ରହି ବାସ୍ନା

ମୋ ଗାଁ

ଖୋଲା ଆକାଶ ର ଅଳପ ମେଘ
ଚାଳ ଉପର ଲତାର ଆଗକୁ ମାଡିଯିବାର ରାଗ ଗୋଟେଇ ନେଉଥାଏ ପାଲଟା ଋତୁ
ମୋ ଗାଁ

ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ
ଶୀତୁଆ ସଂଜ ହଉ କି ବୈଶାଖ ଝାଞ୍ଜି
ପାନଖିଆ ପାଟିରେ ଦାସିଆ ଅଜା ନିତି ମାଡିବସେ ତା ଜାଗା
ସଳଖୀ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ କୁ ପରଖୁ ଥାଏ

ମୋ ଗାଁ

ମୋ ଗାଁକୁ ସଂଜ ଆସେ
ଠିକ ନୂଆ ବୋହୁ ଟେ ପରି
ଅଳ୍ପ କଥା ଅଳ୍ପ ହସ
ଧୀରେ ଧିରେ ଅନ୍ଧାର ଘେରି ଯାଏ
ତୁଳସୀ ଚୌରାରେ ସଂଜବତୀ ଘଣ୍ଟା ଆଳତି ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି

ମୈତ୍ରେୟୀ କମିଳା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *