ମାଆର ପଣତ ଯାଇଛି ହଜି – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମାଆର ପଣତ
ମୋ ପାଇଁ ଯାଇଛି ହଜି
ପଣତ ବଢ଼ାଇ ପୋଛୁ ନାହିଁ କେହି
ଆଖି ପତା ଗଲେ ଭିଜି l
ରାତି ପାହିଗଲା ଆଉ ନ ଶୁଭିଲା
ଉଠିବୁନିକି ଭାରତୀ
ଶେଜପାଖେ ବସି ଡାକୁନାହିଁ କେହି
ପହିଲାଣି ବୋଲି ରାତି l
ଟଙ୍କା ସୁନା ଦେଇ ସବୁ କିଣି ହୁଏ
ମମତା ହୁଏନା କିଣି
ଦୁନିଆରେ ଏକା ମାଆ ହୃଦୟରେ
ଥାଏ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ l
ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖ କିଛି ଥିଲା
ମାଆ ଚାଲିଗଲା ପରେ
ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲି ମୁଁ
ଆଜି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ l
ମନ କଥା ଖୋଲି କାହାକୁ କହିବି
ବୁଝିବ ଆଉବା ବୁଝିବ କିଏ
ଖୋଜିଛି ଅନେକ ପାଇ ନାହିଁ କେବେ
ମାଆ ପରି ମନଟିଏ l
ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜି
ଏତିକି ଅଳି କରିବି
ସବୁ ଜନମରେ ସୀତା ମାଆ କୋଳେ
ଝିଅ ହୋଇ ଜନମିବି l
ପିତା ନାରାୟଣ ମାତା ସୀତା ଜାଣ
ସଂସାରରୁ ଗଲେ ଚାଲି
ଆଉ କେହି ଧାଇଁ ଆସିବେତ ନାହିଁ
ଭାରତୀ ଆସିଛି ବୋଲି l
ବାପା ମl ଛେଉ ଣ୍ଡ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି
ଦବନି ପାଦରେ ଠେଲି
ମନର କୋହକୁ ଚାପି ପାରିଲିନି
ଦୁଇ ଧାଡି ଲେଖି ଦେଲି l
*********************
ଭାରତୀ ସାହୁ, ମାର୍ଫତ -ଦୀପ୍ତି କାନ୍ତ ସାହୁ
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର
ମୋ -7855841101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *