ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସେହି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ଯେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ତାକୁ ହିଂସା ବଦଳରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *