ରଜପର୍ବ – ଡକ୍ଟର ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଡକ୍ଟର ସଂଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
କୋଷ୍ଠା, ମୟୂରଭଂଜ | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ରଜ ପରବ ଆସିଛି
ମାଟି ମାଁ ହସୁଛି
ଜାତିଜାତିକା ପିଠାପଣାରେ
ଘର ଦୁଆର ବାସୁଛି ।

ଦୂର ଗଗନରେ ବଉଦମାଳା
ବରଷାରାଣୀ ବଜାଇ ବଜା
ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଉଛି ଗୀତ
ନଭ ସଂଗେ କ୍ଷିତ ବସିଛି ମିତ ।

ବାଗୁଡିଖେଳର ମଜା
ମହୀର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା
ରିମିଝିମି ବାରିଧାରା
ଧରାର ସୁନ୍ଦର ଗୋଭା
ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମେଳେ
ବରଗଛ ମୂଳେ
ଦୋଳିରେ ଟିକିଏ ବସିବା ।
ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇବା
ପୋଡପିଠା ଖାଇବା
ଆନନ୍ଦେ ସଭିଏଁ ନାଚିବା
ରଜପାନ ଖାଇବା
ମେଳାକୁମେଳା ବୁଲିବା ।

କୋଷ୍ଠା, ମୟୂରଭଂଜ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *