ଭାରି ଭଲଲାଗେ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ
ଜୟପୁର ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଗାଆଁ ସକାଳ
ଭାରି ଭଲଲାଗେ କଂସେ ପଖାଳ
ଭାରି ଭଲ ଏଇ ଖରା,
ଭଲଲାଗେ ବୋଲି ବରଷା ବସନ୍ତ
ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ଧରା ।।

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ମାମୁଁଘର ଗାଆଁ
ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଶୁଣିଲେ ତା ନାଆଁ
ଭଲ ଆମ ଅଜା ଆଈ,
ଭଲଲାଗେ ଯେବେ ବୋଉ ସାଥେ ଯାଏ
ଘାଟେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ ।।

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଗାଆଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ
ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଗାଆଁ ଜହ୍ନରାତି
ଭଲଲାଗେ ଚାଟଶାଳୀ,
ଭାରି ଭଲ ଗାଆଁ ପାଣି ପବନ
ଧୂଳି ଚନ୍ଦନଠୁ ବଳି ।।

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ବଣ ପାହାଡ
ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଝରଣା କୂଳ
ଚଢେଇ ଗାଇଲେ ଗୀତ,
ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ
ତପନ ହୋଇଲେ ଅସ୍ତ ।।

ଭାରି ଭଲଲାଗେ ମାଆର ଗାଳି
ଭାରି ଭଲଲାଗେ ଭଉଣୀ ଅଳି
ବାପାଙ୍କ ଆକଟ ମାଡ,
ସେହି ଘରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହୁ
ସରଗଠାରୁ ସେ ବଡ ।।

ଜୟପୁର ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ
ଦୂରଭାଷ : ୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮

One Reply to “ଭାରି ଭଲଲାଗେ – ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ”

  1. ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମାନ୍ ପ୍ରକାଶ। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ଫେଣ୍ଟା ହୋଇଥବା ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି।

    ମାମୁଁଘର = ମାମୁଘର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *