ପୂଜିବି ତୁମ ପୟର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ବେଲ ପତରେ ତୋ
ଶରଧା ବୋଲି ମୁଁ
ରଖିଛି ତୋଳି ମୁଁ ପୂଜା ଥାଳିରେ l
ଏକୋଇଶି ଅବା
ଶହେ ଆଠ ହେଉ
ଗଣି ନାହିଁ ତାକୁ ମୁହିଁ ହାତରେ ll
କଲା ଦୁଦୁରାରେ
ତୁମରି ଶରଧା
ଚଢାଇବି ବୋଲି ତୁମ ମଥାରେ l
ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣି
ରଖିଛି ଥାଳିରେ
କଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର ତାହା ସାଥିରେ ll
ଥାଳିରେ ରଖିଛି
ଚନ୍ଦନ କର୍ପୁର
ଘିଅ ଦୀପ ଏକ ସାଥିରେ ତାର l
ଆହେ ଭୋଳାନାଥ
ଦିଅ ହେ ସୁଯୋଗ
ପୂଜିବାକୁ ଟିକେ ତୁମ ପୟର ll

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ
ବଡମ୍ବା, କଟକ
ମୋ:-9090700601

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *