କେହିନାହିଁ – ବନମାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ବିଶାଳ ଆଜି ଏ ବିଶ୍ଵ ବକ୍ଷେ
କେହି ନାହିଁ ମୋର କେହି ନାହିଁ
ନିସ୍ଵ ହେୟ ଅବହେଳିତ ମୁଁ
ମରିଯାଇଛି ମୁଁ ମରିନାହିଁ ॥

ଲାଞ୍ଛିତ ଆଜି ସମାଜ ବକ୍ଷେ
ଆଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନାହିଁ
ବଡ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ
ମରୀଚିକା ପଛେ ନିଅନାହିଁ ॥

ଶୁଷ୍କ ଆଜି ଏ ସ୍ତବ୍ଧ ପରାଣେ
ଛଳନା ପରଖ ଦିଅନାହିଁ
ତୁମ ପଦ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଚାହେଁନି
ଈର୍ଷା ଅସୂୟା ଦିଅନାହିଁ ॥

ସରଳ ମୋର ଏ ତରଳ ପରାଣେ
ଗରଳ କେବେ ହିଁ ଦିଅନାହିଁ
ଉଷାର ନବୀନ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ
ଅନ୍ୟ ଚାହେଁନି ଚାହେଁନାହିଁ ॥

ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଭିତ୍ତି
ଦିଅନାହିଁ କିଛି ଚାହେଁନାହିଁ
ଛଦ୍ମ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆ ବକ୍ଷେ
ନିଅନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନିଅନାହିଁ ॥

ଭକ୍ଷକ ହୁଅନି ଚପଳମତି ମୁଁ
ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଦିଅନାହିଁ
କରୁଣା କଣିକା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ
ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁନାହିଁ ॥ 

ବନମାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ
ଟାଙ୍ଗୀ, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *