କରୋନାକୁ ଡରନା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

କରୋନାକୁ ଡରନା
ଆଖି ନାକ ପାଟି କାନେ
ହାତ ଜମା ମାରନା ।।
ସଫା ରଖ ନିଜକୁ
ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ୍ ରେ
ଧୋଇ ଦିଅ ହାତକୁ ।।
କାଶ ଛିଙ୍କ ହୋଇଲେ
ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ
ଟିସୁ ଅବା ରୁମାଲେ ।।
ଥଣ୍ଡା ଜର ସର୍ଦ୍ଦିରେ
ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ
ରୁହ ଘର ଭିତରେ ।।
ଜନ ସମାଗମରେ
ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ ନାହିଁ
ଯାନିଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ।।
ସାମାଜିକ ଦୂରତା
ମାନିନେଲେ କରୋନା ତ
ମାଡ଼ିବନି ଜାଣିଥା ।।

ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ
ଗୋପିନାଥପୁର ସାହି
ଚାନ୍ଦପୁର, ନୟାଗଡ଼
ପିନ୍ -୭୫୨୦୨୪
ମୋ -9692374659

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *