ମୁଁ ନୀଳ ପାରାବାର – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ତୁମେତ ସଜନୀ ନଳିନୀ 
                        ମୁଁ’ଅଟେ ରବିକର,
ତୁମେ ତ ତଟିନୀ   କୁମୁଦ କଳିକା
ଶରଦ ଶଶି ମୁଁ
ତାରା ଭରା ଆକାଶର   ।।
ତୁମେତ ସୁନ୍ଦରୀ ମୟୂରୀ
      ଘୋର ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ର,
ତୁମରି ପ୍ରଣୟ  ଆତୁର ବିଧୁର
ନୀଳ ମେଦୁର ମୁଁ
ଉଡେ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟାକାର  ।।
ତୁମେ କୁଆଁ ତାରା କୁଆଁରୀ
        ପାହାନ୍ତିଆ ଆକାଶର,
ମୁଁ ନିର୍ବିକାର, ନିଥର,ନିଶ୍ଚଳ
ନୀଳ ଅମ୍ବର
ତୁମକୁ କରିଛି କୋଳ  ।।
ସାତରଙ୍ଗର ବାଶବ କାର୍ମୁକ
       ବିଶାଳ ଛାତିରେ ମୋର,
ତୁ ଶୀତ ସିକ୍ତ  ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା
ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା
ବିଭୁଷଣ ଫୁଲ ତୁଲ  ।।
ଫେନୀଳ,ସୁନୀଳ,ଉତାଳ ତରଙ୍ଗ
           ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଧୀର,
ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର  ପ୍ରଣୟ ପିପାସୁ
ପ୍ରୀୟା ତରଙ୍ଗିଣୀ
ମୁଁ ନୀଳ ପାରାବାର  ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *