ଭରିଦିଅ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା – ବି. ନିରୁପମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ତୁମ କରୁଣାର ଦିବ୍ୟଧାରା ଢାଳି

ମୋ ଅନ୍ତର କର ଶୁଦ୍ଧ ,
ଦିଅ ମୋତେ ଚିର ଶାନ୍ତିର ଠିକଣା
ହେ ଆନନ୍ଦମୟ ବୁଦ୍ଧ ।
ଅମୃତମୟ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ
ମୁଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ,
ଭକ୍ତିଭରେ ପଦେ ଗୁହାରି କରୁଛି
ହେ ଗୌତମ ଦିଅ ଦୃଷ୍ଟି ।
ମୂଲ୍ୟହୀନ କିଛି କାମନା ମୋ ନାହିଁ
ଚାହେଁ ଏ ସଂସାର ହିତ ,
ସମାଜ କଲ୍ୟାଣେ ବିତୁ ଏ ଜୀବନ
ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତ ।
ମାନବ ଭିତରେ ମହାମାନବର
ଭରିଦିଅ  ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ,
କାମନାକୁ ଯେହ୍ନେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି
ପାଇବେ ସୁଖର ପତ୍ତା ।
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *