ଅଭିମାନ – ସେଦିନ ଓ ଆଜି

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

*ଅଭିମାନ – ସେଦିନ ଓ ଆଜି*
************************
ଅଭିମାନର ଶୂନ୍ୟ ବଖରାରେ
ଦିନେ ଜାଳିଥିଲି ଦୀପ ତୁମ ପାଇଁ
ତୁମେ ଆସିବ
ମୋ ପ୍ରେମର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ
ପୁଣି ହୋଇଉଠିବ ଜୀବନ୍ତ
ନୂତନ ରଙ୍ଗରେ
ନିଜକୁ ସଜେଇବ
ବାସନାରେ ବିମୋହିତ କରିବ ।
ହେଲେ…….
ଆଖିର ଲୁହ ଭିତରେ
ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା
ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା
ନା ତୁମେ ବୁଝିଲ ଅଭିମାନ
ନା ଦେଲ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନ।
ଆଜି ଦେଖ
ନା ଅଛି ମୋର ଅଭିମାନ
ନା ଅଛି ହୃଦୟ ଅବା ମନ
ତଥାପି ଜିଇଁଛି
ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ….
କେବେ ଭାସି ଆସିବ
ସେଇ ମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ଵନ
ମୋତେ ଛୁଇଁଯିବ
ସେ ସୁରରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବ
ମୋର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ
ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନର
ହେବ ପୂଣ୍ୟ ଅବସାନ ।

*ହାସ୍ୟମୟୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *