ବିଜ୍ଞାନ ଦାନ ଅସୀମ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ବିଜ୍ଞାନ ଦାନ ଅସୀମ
ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଜେନା

ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅତି ମନୋହର
ତହିଁରେ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ
ଦେଶର ପ୍ରଗତି ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁକି
କହି ଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନ l 1l
ଟିଭି କେମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ
ବିଜ୍ଞାନ ଦାନ ବଳରେ
ବର୍ଷା ପାଣିପାଗ ଆଗତୁରା ଜାଣୁ
ଘରେ ବସି ନିରନ୍ତରେ l 2l
ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଫୋଟୋ ଉଠାଇଣ
ଆବିଷ୍କାର କରି ଥାଉଁ
କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟମୋକାଶେ ଉଡି
ଅନ୍ୟ ଦେଶେ ପାଦ ଦେଉଁ l 3l
ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଟାଳିକା ଗଢୁ
ସପ୍ତ ଐଶୋ ର୍ଯ୍ୟର ଶୋଭା
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗଢୁ
ପ୍ରକୃତିର ମନ ଲୋଭା l 4l
ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷ ଆଜି ତ
ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠେ କରେ ଘର
ରାକେଟରେ ଚଢେ ସାଗରରେ ବୁଡ଼େ
ଚିକିତ୍ସାରେ ଧୂରନ୍ଦର l 5l
ବିଜ୍ଞାନ କରଇ ବନ୍ଧା ନାରୀକୁ
ମାତୃତ୍ୱରେ ପୁଲକିତ
ଶିଳ୍ପୀର ମୁନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇ ଯାଏ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପାରିଜାତ l 6l
ଜଳ କୋଇଲାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳଇ
ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଘର
ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠେ କାରଖାନା ଚାଲେ
ରୋଜଗାର ଶ୍ରମିକର l 7l
ବିଜ୍ଞାନ ଦିଏ ପ୍ରତି ପଦ କ୍ଷେପେ
ପ୍ରଗତି ପଥର ନାମ
ସେ ପଥରେ ଆମେ ବାଟୋଇ ହୋଇବା
ବିଜ୍ଞାନ ଦାନ ଅସୀମ l 8l
: + : + : + : + :
ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଜେନା
ସା, : ଗାନ୍ଧିନଗର, ପୋଷ୍ଟ / ଜିଲ୍ଲା :
ନବରଙ୍ଗପୁର,, ପିନ କୋଡ଼ :
764059
ମୋ 8658655979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *