ସଂସୟ – ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଅନେକ ଦିନରୁ ଉଙ୍କିମାରେ ମନେ

ଅନେକ ଗୁମର କଥା
ତୁମେ ସତେ କେବେ ସ୍ଥମ୍ଭରୁ ବାହାରି 
ପ୍ରଲ୍ହାଦେ ଦେଇଛ ଦେଖା  ।।
ସତେ ସୀତା ପାଇଁ କପିବଳ ନେଇ
ସାଗରେ ବାନ୍ଧିଲ ବନ୍ଧ
ସତେ କ’ଣ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ଶରେ ବଦ୍ଧ
କରିଥିଲ ଦଶମାଥ   ।।
ସତେ କଣ ତୁମେ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଖୁଦଭୁଜା ଖାଇ ତାକୁ
ଅଶେଷ ସଂପଦ ଦେଇ ଦେଲ ତାର
ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ   ।।
ସତେ କଣ ତୁମେ ମୀନ ରୂପ ଧରି 
ମାରିଥିଲ ଶଂଖାସୁର
ପଥରେ ପଥର ଅହଲ୍ୟା ମୁକତି
ବାଜିବାରୁ ଶ୍ରୀପୟର   ।।
ଦ୍ଵାପରେ ଦ୍ରୈ।ପଦୀ ବିକଳେ ବିଳପେ
କୁରୁ ରାଜସଭା ତଳେ
ସତେକି ଆପଣ ଲଜ୍ୟା ନିବାରଣ
କରି ଲଜ୍ୟା ନିବାରିଲେ   ।।
ଆଜିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଧରଣୀ ଉଚ୍ଛନ୍ନ
କାହିଁ ତୁମ ସେହି ରୂପ
ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୁଏ ଭଗବାନ
ଅଦିନେ ଲିଭଇ ଦୀପ   ।।
ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ସଂକଟ ବିକଟ
ଚିତ୍ର ବଡ ଭୟଙ୍କର
ଏହି ଅବେଳରେ ଦେଖାଦେଇ ବାରେ
ମୋ ସଂସ଼ୟ କର ସେ ଦୂର ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *