ମାଆ – ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଦଶ ମାସ କାଳ ଗରଭେ ଧରିଣ

ଜନମ ଦିଅଇ ଯିଏ
ମାଆ ଡାକ ସଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି
ମନ ତା ଆତୁର ହୁଏ ।
ମାଆ ଡାକ ପରା ଅମୃତ ସମାନ
ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ
ଦୁନିଆ ଯାକର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ
ଗରଭେ ଆଦରି ନେବ ।
ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ
ତିଳେହେଁ ପରୁଆ ନାହିଁ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁଁ କି ତା ପଣତ କାନି
ପ୍ରାଚୀର ସମାନ ସେହି ।
ଖିଲିଖିଲି ହସ ତା ପିଲା ମୁହଁରେ
ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିତି
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଜଳାଞ୍ଜଳି
କରିପାରେ ସିଏ କିଛି ।
ତା ଗରଭୁ ଜାତ ଯେତେ କନ୍ୟା ସୁତ
ଦେଖେ ସେ ସବୁ ସମାନ
ଭେଦ ଭାବ କିଛି ନରଖେ ସେ ଏଥି
ତେଣୁ ସେ ସଦା ମହାନ ।

Writer’s Details: ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ,
ସା- ଯୋରକୂଳ, ପୋ-ବିଲିପଡା, ଥା-ବାଙ୍କୀ, ଜି-କଟକ
Content Category:
Submission Date: May 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *