ତା’ ପ୍ରଥମ ହସ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ମନେପଡ଼ିଯାଏ ଆଜି ସେହିଦିନ
ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କଲେଜ,
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଚ଼ାହିଁଲି ଯେ ତୋତେ
ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ଲାଜ।୧।
କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ. ଟୋକା ହେଇକି ବି
ଏତେ ଲାଜକୁଳା ଥିଲି,
ତୋ ନାଲି ଓଠ ର. ମନ୍ଦହସ ଦେଖି
ଲାଜ ମୁଁ ଯେ ପାଶୋରିଲି।୨।
ନଥିଲା ଚ଼ାହାଣି ତା’ର ମୋର ପ୍ରତି
ଥିଲା ଆଖି ତା’ ଉପରେ,
ଅଲାଜୁକ ମୁହିଁ ପ୍ରେମେ ଗଲି ବୁଡ଼ି
ତା’ର ପ୍ରଥମ ହସ ରେ।୩।
ନାଲି ଓଠ ରୁ ତା’. ଝରିପଡ଼ୁଥିଲା
ମଲ୍ଲୀକଢ ଗୋଟା ଗୋଟା,
ତାକୁ ନେଇ ଘରେ ମନରେ ଥୋଇଲି
ବାସ ଦେଲା ରେ କଢ଼ଟା।୪।
ଆଜି ମନେଅଛି ମନେ ବି ରହିବ
ତା’ ମିଠା ହସ ମୋ ମନେ,
ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସକାଳୁ ଉଠିଣ
ଯାଉଥିଲି ସବୁଦିନେ।୫।
ଭାଗ୍ଯରେ ଜୁଟେନି ତା’ର ହସ ଆଉ
ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ,
ପ୍ରଥମ ହସଟି ମନେ ଖେଳିଯାଏ
ଶେଯ ରୁ ଉଠିବା ପରେ।୬।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *