ଜଳ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

???? ଜଳ ????
——
ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଜେନା

ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜୀଵନ ଗଠିତ
ବାୟୁ ନଭ ଅଗ୍ନି ଧରା
ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ
ସଜୀଵ ପାଇଁ କି ପରା l 1l
ଜଳ ବିନା ପ୍ରାଣୀ କାଷ୍ଠ ପଥର ତ
ଗଣା ମୃତ ନିର୍ଜୀଵରେ
ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତି ପାଦେ ହୁଏ
ସବୁଜ ବନ ଭୂଇଁରେ l 2l
ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ
ଘର ନିର୍ମାଣରେ ଜଳ
ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜଳ ପାଇଁ ହୁଏ
ନ ଚାଲଇ ଯେତେ କଳ l 3l
ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ପାଇ ସବୁଜ ଧରଣୀ
ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଉଠେ
ମନ ଲୋଭା ତାର ସୁଷମା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ
ହୃଦୟେ ଜୁଆର ଲୋଟେ l 4l
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଜଳ ପରିମାଣ
ସତୁରିରେ ପରିଣତ
ବୃକ୍ଷ ଲତା ଦେହେ ଜଳ ପରିମାଣ
ଷାଠିଏରେ ଆତ ଯାତ l 5l
ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଆମେ
ଦୂଷିତ କରିବା ନାହିଁ
ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା
ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ l 6l
ନଦୀ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଜଳକୁ ରୋକିବା
ବହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ
ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ
ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ l7l
କଳ କାରଖାନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଚାଲେ
ଫେନ ଟି. ଭି. ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର
ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ମରଣ ହୋଇବ
ଜଳ ନୁଁହେତ ମାତର l8l
ଜଳ ପାନ କରି ସୃଷ୍ଟି ତ ସୁନ୍ଦର
ଅତ୍ୟଧିକେ ଛାରଖାର
ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ
ଚକ୍ଷୁ ଝରେ ଲୁହ ଧାର l 9l
-=-=-=- * -=-=-=-
ବାସନ୍ତୀ ଲତା ଜେନା
ଗାନ୍ଧିନଗର, ନବରଙ୍ଗପୁର
ମୋ : 8658655979

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *