ଅଲିଭା ଦାଗ – ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ତୁମେ ଆସିଥିଲ କେଇଦିନ ପାଇଁ

ଚାଲିଗଲ ବହୁଦୂରେ
ହେଲେ ଅପାସୋରା ସେଇ ତୁମ ସ୍ମୃତି
ରହିଗଲା ହୃଦୟରେ ।

ଦେଇଥିଲ ମୋତେ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଗାଇଥିଲ ମିଠା ଗୀତ
ଲୁହ ଢାଳି ତୁମେ କଥା ଦେଇଥିଲ
ଧରିବାକୁ ମୋର ହାତ ।

ହେଲେସେ ସପନ ସତହେବା ଆଗୁ
ରହିଗଲା ସପନରେ
ତୁମେ ଆସିଥିଲ କେଇଦିନ ପାଇଁ
ଚାଲିଗଲ ବହୁଦୂରେ ।

ଅଦେଖା ଦହନେ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଆଜି
ମେଞ୍ଚେ ଅବଶୋଷ ଧରି
ତିନିଗାର ଡେଇଁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ
କେବେ ଆସିବନି ଫେରି ।

ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମରି ନାଁକୁ
ଲିଭେଇ ପାରିନି ଥରେ
ତୁମେ ଆସିଥିଲ କେଇଦିନ ପାଇଁ
ରହିଗଲ ହୃଦୟରେ ।

Writer’s Details:  ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *