ହେଲେବି ଏ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତୁମେ – ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ସରି ଆସୁଥିବା ପାହାନ୍ତି ସପନେ 

ତୁମେ ସିଲି ଶିହରଣ
ସେଇ ଶିହରଣେ ଶିହରୁଥିବା ମୁଁ
ବିରହ ର ସ୍ୱାଭିମାନ,
ଫୁଟି ବାସୁଥିବା ଫୁଲଟିଏ ତୁମେ
ମଧୁଝରା ମନଚୋରା
ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ିବୁଲୁଥିବା
ମଧୁପ ମୁଁ ଆତ୍ମହରା,
ପ୍ରଥମ ସକାଳ ମଳୟରେ ତୁମେ
ତ୍ଵଚାର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ
ଦୁଇ ପ୍ରହରର ଝଲକେ ଝାଞ୍ଜି ମୁଁ
ତପନ ତାପର ଦୁଃଖ,
ଫେରି ଯାଉଥବା ବରଷା ଋତୁର
ତୁମେ ମୋଭିଜା ବାଦଲ
ସରିଆସୁଥିବା ବସନ୍ତ ଋତୁର
ତୁମେ ମୋ ଶେଷ କୋକିଳ,
ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଆଶା ପ୍ରଦୀପର
ତୁମେ ମୋ ଅନ୍ତିମ ଶିଖା
ହେଲେବି ଏ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତୁମେ
ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟରେଖା।।

Writer’s Details: ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *