ଭାବନାରେ ନୁହେଁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଭାବନାର ଦର୍ପଣରେ
ନିଜକୁ ଦେଖିବା ନୁହେଁ
ସଂପର୍କକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ପଡିବ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ
କର୍ମ ହିଁ ତ ଭଗବାନ
ଏହାକୁ ଧରିଚାଲିବା
ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ…
ହେଲେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଯେ
ଭାବନାରେ ରହିଯାଏ ଅନେକ୍ କଥା
କରିବାକୁ ଚାହେଁ
ହେଲେ ପାରେନା
ସବୁ ଚାହିଁବା ଯଦି ପାଇବାରେ
ବଦଳି ପାରନ୍ତା
ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ କ’ଣ ଥାଆନ୍ତା ?
ତଥାପି ଚାଲେ
ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ସାଥୀରେ ଧରି
କିଏ ମୋତେ କଣ କହେ
କିଏ ବା ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଏ
ଏ ତ ଦେହସୁହା
ସଂସାରରେ ଏ ବି ନୂଆ ନୁହେଁ
ଏତିକି ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ
ମୋ ଶେଷ ହୁଏତ କହିବ
ମୁଁ କିଏ ??
**********************
*ହାସ୍ୟମୟୀ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *