ତୁମ ଆଖିର ପରିଭାଷା – ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଇ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
ତୁମ ଆଖିର ପରିଭାଷା

ମୋତେ କୁହେ ତୁମ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା
ଖୁବ ସରଳ ଚପଲାମି ମନ
ମୋ ମନ ର କୋଠରୀର ଶତ ପ୍ରହରିକି
ଭାଙ୍ଗି ଛୁଇଁ ଯାଏ
ଶତ ସ୍ପୁରିତ ପୁଲକ ଖେଳି ଯାଏ
ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ
ଏ କଣ ପ୍ରେମ…..ନା ଆଉ କିଛି
ମନ୍ଦାକିନୀ….. 

Writer’s Details: Mandikini bhoi
Jagtsinghpur
Content Category:
Submission Date: Apr 19, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *