ଚକୋର ବେଦନା – ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ଲେଖକ ପରିଚୟ

+ ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଯାଉଥିଲୁ ଯେବେ ଆଉ କା’ ପାଇଁ 

ବଧୂବେଶେ ସବାରୀରେ
କୁହୁଳୁ ଥିଲା ମୋ ଛାତି କଲିଜାଟା
ତୋ ଯିବା ପଥର ଧାରେ,
ତୋ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆଖିଏ ସପନ
ବାସର ଆସର ପାଇଁ
ଉଛୁଳୁ ଥିଲା ମୋ ଦୁଇ ଆଖି କୂଳ
ଚକୋର ବେଦନା ନେଇ
ଭଲ ପାଇବାଟା ତୋ ପାଇଁକି ବୋଧେ
ଥିଲା ପିଲା ଖେଳ ଘର
ମୋ ପାଇଁକି ଥଲା ଆୟୁସେ ସପନ
ବାହାନା ସେ ଜିଇଁବାର ।।
ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

Writer’s Details: ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *