ଭିଜା ମାଟି

ପହିଲି ବରଷା ଦିଅଇ ଭରସା ଭିଜା ମାଟି ସିନା ଜାଣେ, ଭିଜା ଭୂମି ବାସ୍ନା ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦିବାକର ମନ କିଣେ. ନୂତନ ସନ୍ଧାନ ନୂତନ କିରଣ ନବ ଆଶା ଦିଏ ଭରି, ଦିନ…

ଚଇତି ପବନ

ଉଜାଣି ବହୁଛି ଚଇତି ପବନ ବହୁ ଦୂରୁ ତମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ, ବାଜୁନାହିଁ ଆଉ ମୋହନ ବଇଁଶୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି ଯମୁନା ନଈ l ଫିକା ପଡ଼ିଅଛି ଅଦୂର ଆକାଶ ମଲା ଜହ୍ନ ଲାଗି…

ମୋ ହାତର ଲେଖା – ବଳରାମ ତରାଇ

ମୋ ହାତର ଲେଖା ମୋ ଜାତକ ଲେଖା ମୋ ମଥାର ଲେଖା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେବି ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ମୋ…