ମୁଣି – ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ଅପାରଗ ପଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରବଣ ଚିତ୍ତ ଅଭିନୟ କରେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ମୋହଧ୍ବାନ୍ତ, ଆଦରିଛି ସ୍ବାର୍ଥ ନିତ୍ୟ ପାଶେ ରଖି ମୁଣି ଆଉଡ଼ାଇଯାଏ ସତ୍ୟ ସେ ଚତୁରମଣି । ଇଚ୍ଛୁକ ବିଳାସୀ ସ୍ବପ୍ନ ତରୁଣ…