ମାଆ ର ମମତା – ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ମାଆ ପରି କେହି ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ
ମମତା ର ଗନ୍ତାଘର,
ମାଆ ର ବିକଳ୍ପ ସତେ ଉପହାସ
ଶବଦ ନୁହେଁ ମଞ୍ଜୁର ॥
ଚିର ହାସ୍ୟ ମୟୀ ଚିର ଲାସ୍ୟ ମୟୀ
ମାଆ ପରା ସର୍ବସଂହା,
ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ମାଆ ସ୍ନେହଁ ପ୍ରେମ
ମାଆ କୋଳେ ମିଳେ ରାହା ॥
ଅଜାଚିତପ୍ରେମ ମାଆକରେ ଦାନ
ମନ ରେ ନଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ,
ନିଅାରା ସମ୍ପର୍କ କରେନା ବିତର୍କ
ଜାଣେନାହିଁ ସିଏ ଛନ୍ଦ ॥
ଦୁଃଖ ର ସୁଖର ନିଆରା ମଣିଷ
ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ,
ଵାରମାସେ ତେର ପାଳେ ସେ ବରତ
ଉପବାସେ ଦିନ ସରେ ॥
ମାଆ ଗର୍ଭଧାରୀ ବ୍ରତ ଉପଚାରୀ
ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଚାହେଁ,
ଉଦାର ହୃଦୟ ସତରେ ବିସ୍ମୟ
ନିଜପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ॥
ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ ଦିଅନ୍ତି କଷଣ
ମାଆ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲେ ନହିଁ,
ସନ୍ତାନ ର ସୁଖ ତା’ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଟ
ଆଉ କିଛି ଲୋଡା ନାହିଁ ॥
ସଦାହସମୁଖ ହୃଦୟ ରେ ଦୁଃଖ
କହେନାହିଁ କାହାପାଶେ,
ସୁନାର ସଂସାର ତା’ର ସ୍ୱର୍ଗପୁର
ଶୁଏନାହିଁ କେବେ ରୋଷେ ॥
ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତା’ନେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତି
ଭୁଲି ସେ ପାରେନା କେବେ,
ଥିଲେଯେତେ ଦୂରେ ସଦା ସିଏ ଝୁରେ
ପ୍ରସଂସା ରେ ସିଏ ରବେ ॥
ମାଆ ଚିଂହ୍ନେପେଟ ଏ ନିରାଟ ସତ୍ୟ
ବାହାନା ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ,
ଅର୍ନ୍ନର ପସରା ମାଆ ଦିଏ ପରା
ଊପଵାସେ ଥାଏ ରହି ॥
ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମାଆ ର ଆଦର
ପାରିବନି ସୁଜିଋଣ,
ଏ ସୃଷ୍ଟି ର ମହକ ମାଆର କୁହୁକ
ସ୍ନେହଁର ଅଙ୍କୁର ଜାଣ ॥


ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ,
ଧୁରୁସିଆ, କଟକ, ମୋ- ୯୭୭୭୩୬୧୧୭୮

4 thoughts on “ମାଆ ର ମମତା – ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ..