ପାନ୍ଥଶାଳାର ପଥିକ – ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

କାହିଁ କେତେଦୂରେ ଚାଲିଗଲ ତୁମେ
ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ନିତି ଆଜି
ମୋ ମନ ନୀଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲ
କେଉଁଆଡେ ଗଲ ହଜି ॥

ଭେଟ ହୋଇଥିଲ ନିବୁଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ସାଜି କେଉଁ ପଥିକଟେ
ଠିକଣା ମାଗିଲେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ
ଦେଇ ତ ପାରେନା ମତେ ॥

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ