ସତ୍ୟ – ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର

ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର ବାସୁଦେବ ନଗର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ମୋବାଇଲ – ୭୫୩୮୯୩୦୪୯୦

ପ୍ରେମରୁ ଜାତ ସାରା ଜଗତ               ସ୍ରଷ୍ଟା ହାତୁ ପ୍ରେମ ଜାତ,

ପ୍ରେମରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ରୁଷ୍ଟି, ଭାବ, ଭକ୍ତି       ଥାଏ  ଭଗବତ୍ ତତ୍ତ୍ଵ ॥

 

ପ୍ରେମରୁ ଆରମ୍ଭ ହସ, କାନ୍ଦ, ଦୁଃଖ      ସୁଖ ନଦୀର ଝରଣା

ପ୍ରେମରୁ ମଣିଷ ସତ୍ ମଣିଷରେ         ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣା ॥

 

ପ୍ରେମ ବଳେ ହୁଏ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ        ପାପ ପଙ୍କୁ ତରିଯାଏ

ପ୍ରେମ ତ ବୁଝେନା ଉଚ୍ଚ-ନୀଚ ଭାବ     ଭେଦ ଅଭେଦ ନ ଥାଏ ॥

 

ପ୍ରେମ କରିଦିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରରେ          ଶୁଣାଇ ପ୍ରେମର ବଂଶୀ

ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଖାଏ ସତ୍ଯର ମାର୍ଗକୁ     ସବୁ କ୍ଲେଶ ଯାଏ ଧ୍ବଂସି ॥

 

ପ୍ରେମ ଫୁଟେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟତମା ହୃଦେ    ପ୍ରୀତି କୁସୁମ ବନ,

ମଧୁର ମିଳନ ସ୍ମୃତିର ସ୍ପନ୍ଦନ           ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବନ୍ଧନ ॥

 

ପ୍ରେମରେ ବିରହ ପ୍ରେମରେ ମିଳନ     ପ୍ରେମ ଦିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଦେଇପାରେ ସିଏ କୃର ପ୍ରତାରଣା       ଗାଳିଚାରେ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ॥

 

ବିରହ, ମିଳନ, ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି         ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ଵ

ହେଲେ ପ୍ରେମ ଏଠି ଅଛିଣ୍ଡା ଅକ୍ଷର     ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ‘ସତ୍ୟ’ ॥

1 thought on “ସତ୍ୟ – ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର”

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ