ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରୁ ପଢୁଛନ୍ତି
ମୂଳପୃଷ୍ଠା > ଶ୍ରୀ ସାଇ ସତଚରିତ ନିତ୍ୟପାରାୟଣ – ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ – ଇଂ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା
ସ୍ଵର ସଂଯୋଜନା – ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ – ଝରଣା ମହାନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନା – ଜିତୁ ସାବତ

Top