ପାଠ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମନ ଲଗାଇ ପଢିଲେ ପାଠ ହୋଇବା ଆମେ ଜୀବନେ ଚାଟ ଜାଣିବା କେତେ କଥା ..... ଦେଶେ ବିଦେଶେ ରଖିବା ମାନ ସର୍ବେ ପ୍ରଶଂସିବେ ଆମରି ଗୁଣ ଏକଥା ମନେ ରଖିଥା ॥୧॥ ପାଠ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ବାଟ ପାଠ ବିନା ଏ ଜୀବନ ବ୍ଯର୍ଥ ପାଠ କୁ ହେଜୁ ଥା..... ପାଠ ବଳରେ ଏ ମହୀମଣ୍ଡଳେ ଜଗତ ଜିତୁ ଥା ॥୨॥ ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ, ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ, ମୋ-୭୯୭୮୫୮୨୪୨୮

ଖାସ୍ ତୁମ ରି ପାଇଁ କି – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ମୋ କଥା ତୁମେ ଭାବୁଅଛ ସେଠି ତୁମକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି ଭାବନା ଆମର ଏକା ହୋଇଗଲେ କି ଦିନ ଆଉ ରାତି । ଆଡଭୋକେଟ ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ

ଆବେଗ – ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ

ତୁମେ ପାଶେ ଥିଲେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କିଏ ସେ ପାରିବ କଳି..... ତୁମ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଦେହେ ବାଜିଲେ ମନ ପଡଇ ଉଛୁଳି । ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀ ସଂପାଦକ- ନୀଳଚକ୍ର ପ୍ରକାଶନ, ବୋଳକଣା, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ