ହୃଷୀକେଶ ଜାଲି

ବଣମଲ୍ଲୀ ମହକରେ ମହକିତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସତ୍ତା । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ ମହକାଇ ନିଜ ମୌଳିକ ସୁଗନ୍ଧ, ବାରିହୋଇ ଯାଏ, ଦେଇଦିଏ ନିଜ ଗୌରବ ଗାରିମା । ଦୁଃଖ ନଥାଏ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ, ସେହି ବଣମଲ୍ଲୀ ନିଜର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ନିଜ ଚାରିପଟେ । ଏଇତ ଈତି ବୃତ୍ତ ମୋର ।


ହୃଷୀକେଶ ଜାଲି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ମୁନିଗୁଡା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା