ତୁମେ ଗଲାପରେ – ହୃଷୀକେଶ ଜାଲି

ଥରେ ଦେଖିିଛକି
ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ
ଜାଣିଛକି ଆମ ଅବସ୍ଥା
ପଚାରିନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନ
କେତେ ଡହଳ ବିକଳ
ଗାଁ, ସାହି, ସହରର ଲୋକ ।

ଭଲ କଲ
ପଳାଇଲା
ଲେଉଟାଣି ହୋଇ ।
ଆମେ କୋଉ
ଭଲ ଲୋକ ଯେ
ତୁମେ ରହିଥାନ୍ତ
ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଇଁ ।
ଆମେ ସବୁ
ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ
ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ
ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ଆମ ।
ଭଲକଲ ପଳେଇଲ
ନହେଲେ କେତେ ରୋଳ
କରିଥାନ୍ତୁ,
ବରଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ।


ମିନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା, ଓଡିଶା,
ଦୂରଭାଷ: ୯୪୩୭୭୪୮୪୫୬

1 thought on “ତୁମେ ଗଲାପରେ – ହୃଷୀକେଶ ଜାଲି”

  1. ମୋ ମତରେ ବର୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିମାନ,ମୋ ଦ୍ରୁଷ୍ଟିରେ ଆବାହନୀ

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ