ତୁମେତ ରହିଛ – ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବନ ଉପବନେ
ନଦୀ, ଗିରି, ତୋଟାମାଳ, ସାଗର ବେଳାରେ
ନୀଳ ଗଗନର କୋଳେ ବଉଦମାଳାରେ
ଗାଆଁ ସହରର ଗଳି ଭକ୍ତିପୁତ ମନେ ॥

ଫୁଲେଈ ଫଗୁଣ ରାଶି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚୂତ ବନେ
ସୂରୁଜ କଅଁଳ କର କାକଳୀ ସ୍ଵରରେ
ବରଷାର ମଧୁଝର ଶିଖିର ନୃତ୍ୟରେ
ସୁଷମା ସୁରଭି ଭରା ବିଜନ ଭୁବନେ ॥

ସକାଳ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସୁମନ ସୁଗନ୍ଧେ
ନିର୍ଝରର କଳରବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନରେ
ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ
ସୁର, ତାଳ, ଲୟ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶୀର ଛନ୍ଦେ ॥

ପାଇଥାନ୍ତି କାହୁଁ କୁହ ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
ତୁମେତ ରହିଛ ଥିବ ମୋ ହୃଦ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ॥


ବିଭୁତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ,
ଦୂରଭାଷ : ୯୯୩୭୧୧୦୨୬୦

4 thoughts on “ତୁମେତ ରହିଛ – ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ

ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ: