ଆଗର ଲେଖେ ପ୍ୟାର୍ ନାଇଁ ହେବାର – ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

You may also like...

2 Responses

  1. କବିତାଟିରେ ସମ୍ବଲପୁରି ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆଦୌ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ,ଯଥା-ମୋର୍, ହେବାର୍,ସତ୍ କେ ସତ୍,ଇତ୍ୟାଦି ହେବା କଥା,ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *