ଆଉ ଏକ – ସମିର କୁମାର ବେଉରା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ସମିର କୁମାର ବେଉରା
କୁସୁପଙ୍ଗି, ବାଙ୍କୀ, କଟକ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର ଭାତୃପ୍ରେମ
ଆର ପଟେ ତୋର ପତିଭକ୍ତି
ଆଉ ମଝିରେ
ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ସଂସାରର ଭାତହାଣ୍ଡିରେ
ମଲା ଚାଉଳ ପରି ସିଝୁଥିବା
ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ |
ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର
ଚଉଦ ବର୍ଷର ବନବାସ
ଅ|ରପଟେ ତୋର
ଚଉଦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ଷ୍ୟା
ଆଉ ମଝିରେ
ବାରମ୍ବାର ଜଳୁଥିବା
ଦୁଇଟା ଅଧମରା ଜୀବନ |
ବନବାସ ସାରିବା ବେଳକୁ
ମୁ ଅବଶ
ତୁ ନୀରବ
ସମ୍ପର୍କର ନଦୀ ଶୁଖିଲା
ପିପାସାର ବର୍ଷା ବନ୍ଦ
ଯାହା ଖାଲି
ଶୁଣିବା ବାକି ଥିଲା
ନୀରବ ଚିତ୍କାର ପରସ୍ପରର |
ଶୂନ୍ୟ ଏଠି ଦେହ
ଶୂନ୍ୟ ଏଠି ମନ
ନାହିଁ ଏଠି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ
ଲେଖାହେଉନାହିଁ
ଭିନ୍ନ ଏକ ରାମାୟଣ,
ତଥାପି ତୁ  ବିରହୀ ଉର୍ମିଳା
ଆଉ ମୁଁ ଅଟଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ |

ସମିର କୁମାର ବେଉରା
କୁସୁପଙ୍ଗି, ବାଙ୍କୀ,  କଟକ, ମୋ: ୯୪୪୪୭୯୭୪୨୭


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ