ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷକ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରାକେଶ ସାହୁ
ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଶିକ୍ଷକର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାଦାନ
ନଥାଏ କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବା ଅଭିମାନ

ପିଲାର ସାର୍ବଜନିକ ବିକାଶ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ହେଉ ସେ ପରୋକ୍ଷ ଅବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ

ଯେବେଠୁ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ
ବ୍ୟବସାୟ ଭାବିଲେଣି କିଛି ମାନ୍ଯଗଣ୍ଯ

ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଏକ ଭଗ୍ନ ମାଟି ପିତୁଳା
ଯେପରି ସେ ଏକ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା

ପୋଖରୀ ତୁଠର ସେ ଘଷା ପଥର
ତା ପାଇଁ କିଏ ଆପଣା ଅବା ପର

ସତ୍ୟ ପଥେ ସେ ଆଶାର ଆଲୋକ
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଧାବମାନ ଘୋଟକ

ଯଦି କେବେ ସେ ଘୋଡ଼ା ହାରିଯାଏ
ଆହା କହିବାକୁ ସେଠି କେହି ନଥାଏ

ସତରେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କେଡ଼େ ବେସାହାରା
କେମିତି ଲଂଘିବ ବନ୍ଧନର ପାରାବାରା

ତଥାପି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଡ ସମ୍ବଳ
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହିଯାଏ ସବୁ କଳିଗୋଳ

ରାକେଶ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ