ନବ ବୋହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ
ବଙ୍କିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

Read More

ଗୁଣକୁ ବଜାୟୀ ବେଶ ବଦଳାଇ
ବିଦାୟୀ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରୁହ,
ଆନନ୍ଦିତ କରେ ନବ ପରିବାରେ
ଢାଳି ମମତାର ସ୍ନେହ.

ନୂତନ ଭାବନା ନୂତନ ଚେତନା
ନୂତନ ସପନ ଭରି,
ନବ ଆଗମନା ନବ ଉନ୍ମାଦନା
ନବ ବିବାହିତା ନାରୀ.

ପ୍ରତି ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣେ
ଆଲୋକ ଦେଇଛି ସାଜି,
ଶାଶୂ,ଶଶୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ
ମଥାକୁ ଦେଇ ଆଉଜି.

ପତିର ପିପାସା ଜାଗ୍ରୁତି ଜିଜ୍ଞାସା
ମନେ ଜାଗରଣ ନେଇ,
ନୂତନତା ଭରେ ନବ ନାରୀ ଠାରେ
‘ନବବୋହୁ’ ପଦ ପାଇ.


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ