ଧଏନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ – ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଖୁର୍ଡିଆ
ବଙ୍କିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

Read More

ଜାଡୁଆ ଫଗୁନେ ଶିତଟା ଆଇଛେ
ପବନଟା ମହୁଲି ନିଶା,
ବଛର୍ ବଦଲୁଛେ ସମିଁଆର ରଙ୍ଗେ
ଖରାର୍ ମୁଲକି ହଁସା.
ସରିଗଲା ଦିନ୍ ଜବରି ଯାଉଛେ
ନୁଆଁ ଲାଗୁଛେ ପୁରନା,
ବଏସର୍ ଛାପ୍ ପାସରି ଦେଉଛେ
ଉଛଲେ ରଙ୍ଗ୍ ଝରନା.
ବିନା ସରାବନେ ବରଷି ଯାଉଛେ
ଧଏନ୍ ଇ ମଡେନ୍ ପ୍ୟାର୍ ,
ମାଁ,ବୁଆର୍ ପାଖେ ସମିଁଆ ନାଇଁନ
ଦେଖତ ପେରେମ ତିହାର୍ .


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ