ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡିଏ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

Blog | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଯୁଗେଯୁଗେ
ଅଧର୍ମ କାହିଁ ତିଷ୍ଠିଛି
କଂସ ରାବଣ ଆଦିଙ୍କ ପତାକା
ସମୟସ୍ରୋତରେ ହଜିଛି

ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟଵସ୍ଥା ବିଳମ୍ବତା ନେଇ
ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ଏ ହୃଦୟ
ତଥିପି ଥିଲା ମନେ ଦୃଢ ଆଶା
ଦିନେ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ।

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ମିଶିଲା ମାଟିରେ
ନାରୀର ତତଲା ଲୁହରେ
କେମିତି ଇତିହାସ ଯିବରେ ବଦଳି
ଅଧର୍ମର କୁଠାର ଘାତରେ

ନିର୍ଭୟାର ହତ୍ୟା ଥରାଇ ଦେଇଛି
ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି
ବର୍ବରତାର ସେ କଳଙ୍କିତ ଆଧ୍ୟାୟ
ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ରାତି ।

ସାତବରଷ ବିତିଛି ଏମିତି
ଆଜିର ଦିନକୁ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ଷା
ସକାଳର ସୂରୁଜ ଦେଖ ପିନ୍ଧିଅଛି
ବିଜୟର ରକ୍ତିମ ଟିକା

ମାର୍ଚ୍ଚ କୋଡିଏ ବିଶ୍ବ ଇତିହାସେ
ରହିବ ସେ ଅଲିଭାଗାର
ମାତୃ ଜାତିର ଏ ବିଜୟର ଦିନ
ନିଧନ ନରରାକ୍ଷସର ।

ଜମ୍ବେଶ୍ଵରପୁର, ବାଲେଶ୍ବର
ଦୁରଭାଷ ନଂ ୯୩୩୭୬୮୧୫୨୪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *