କବିତା – ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ବି.ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ

                ବି. ନିରୁପମା
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ ,
ମୋ ନାମ ଡାକନା ଆଉ
            ମୁରଲୀ ସୁରେ ।(ଘୋଷା)
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ…
ବାରଣ ହୋଇଛି ମୋତେ ,
        ଯମୁନା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ।
ସୁଦୟା ବହିକି ଚିତ୍ତେ
         ରୁହନା ଦୂରେ ।(୧)
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ…
ତୁମଲାଗି ମଲ୍ଲୀ ତୋଳି ,
          ଗୁନ୍ଥିଛି ଗଜରା ମାଳି ।
ଅଗୁରୁ ,ଚନ୍ଦନ ବୋଳି-
          ଦେବି ଅଙ୍ଗରେ ।(୨)
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ…
ପାଇ ତବ ଦରଶନ ,
        ଧନ୍ୟ ହେବ ତନୁ ମନ ।
ତୁମ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ
        ହେବି ଅଚିରେ ।(୩)
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ…
ମୋ ନାମ ଡାକନା ଆଉ
           ମୁରଲୀ ସୁରେ ।
ବିଜେ କର ଶ୍ୟାମ ମୋ ପୁରେ…
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ ।

HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ