ତୁମେ ଯେବେ ଡାକ – କୁନ୍ତଳା ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

କୁନ୍ତଳା ସାହୁ
ଟାଙ୍ଗି, ଖୋରଧା | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ନାମ ଧରି ମୋର
ଏତ ସାଧାରଣ କଥା
ତୁମେ ଯେବେ ମୋର ନାମ ଧରି ଡାକ
ଲାଗେ କାହିଁ ଏତେ ମିଠା?(୧)
“ବାୟାଣୀ”ନାମରେ ଡାକ ଡାକ ଯେବେ ମୋତେ
ସତେ ମୁଁ ହୁଏ ବାୟାଣୀ
ଇଛା ହୁଏ ତୁମ ପାଖରେ ବସିକି
ଶୁଣନ୍ତି ଭୂତ କାହାଣୀ।(୨)
ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ଅତି ସରାଗରେ
“ଧନ”ବୋଲି ଯେବେ କୁହ
ସତେ ଲାଗେ ମୋତେ ପାଉଛି ଯେମିତି
ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ।(୩)
ମଥାରେ ମୋହର ହାତ ରଖି ଯେବେ
ଡାକ”ପାଗଳି”ନାମରେ
ପୂରିଯାଏ ପେଟ ଭାଇର ଆକଟ
ମୁହିଁ ଅନୁଭବ କରେ।(୪)
“ପ୍ରିୟତମା”ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଥରେ
ଦେଇ ମଥାରେ ଓଢ଼ଣା
ମନେ ମନେ ଭାବି ଚରଣ ସେବିକା
ମାଗଇ ପ୍ରେମ ପାଉଣା।(୫)
“ପ୍ରେମିକା”ଡାକି ମୋତେ ଯେବେ
ପ୍ରେମେ କରିଦିଅ ବନ୍ଦୀ
ଲତା ପରି ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଦପରେ
ଲାଜେ ହୋଇଯାଏ ଛନ୍ଦି।(୬)
ପ୍ରେମ ସୁହାଗିନୀ”ପ୍ରେୟସୀ”ଡାକକୁ
ଭାରି ଭଲ ମୁଁ ପାଏ
ସବୁ କାମ ଛାଡି ମନଟା ମୋହର
ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଧାଏଁ।(୭)
“ଡାର୍ଲିଂ”ଡାକିଲେ ମିଛରେ ମିଛରେ
ଉପରକୁ ଚିଡୁଥାଏ
ସତ କହୁଛି ଏ ସୁଆଦିଆ ଡାକ
ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ।(୮)
ଲୋ”ଗେଡିବାଙ୍ଗୁଡି”ମୋ”ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡି”
ଡାକୁଥାଅ ଯେବେ ହସି
ସତେ କି ଲାଗଇ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା
ମୋ ହାତେ ପଡ଼ିଛି ଖସି । (୯)
ହଜାରେ ବରଷ ବଞ୍ଚି ରୁହ ତୁମେ
ମୋର ଆୟୁଷକୁ ନେଇ
ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଅଫେରା ବାଟରେ
ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ନାଇ। (୧୦)

କୁନ୍ତଳା ସାହୁ
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଟାଙ୍ଗି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *