ସ୍ବପ୍ନ ଭରେ ପଖାଳ କଂସାରେ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ
ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

*ପଖାଳ କଂସା ମୋର ସପନକୁ ସାହା*
**********************
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ
ପଖାଳ କଂସାରେ
ମୋର ହସର ପସରା
ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସାଥେ
ବାଇଗଣ ବଡି ଚୂରା
ଦହି ଟିକେ ମିଶିଗଲେ
ସ୍ବାଦ ତା ନିଆରା
ଅଭାବର ଭାବ ସିଏ
ଅମୃତର ଧାରା ।
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ……

ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଖାଳରେ
ପିଣ୍ଡ ମୋର ଗଢା
ବାଡି ଶାଗଭଜା ସହ
ମାଛ ଚୁଡୁଚୁଡା
ମା ହାତ ରନ୍ଧା ସାଥେ
ଶରଧାର ବଢା
ଭରିଥାଏ ତା ଭିତରେ
ପ୍ରିତୀ ଯେ ଅସରା ।
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ…….

ପଖାଳ ନୁହେଁ ସେତ
ଜିଇଁବାର ରାହା
ମୋ ହସ ଲୁହ ଦୁନିଆରେ
ସିଏ ଏକା ସାହା
ସପନକୁ ଭରୁଥାଏ
ତା ତୋରାଣୀ ବଳ ଦିଏ
ଆହା କେଡେ ସୁମଧୁର
ସୁଖ ଅପାଶୋରା ।
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ…..

ସବୁ ସମାନ ତା ପାଖେ
ନୁହେଁ ସାନ ବଡ
ପଖାଳ ମାନେନା କେବେ
ଶୀତ ଅବା ଜାଡ
ବାରମାସେ ଖୋଜା ପଡେ
ନାହିଁ ବନ୍ଧ ବାଡ
ସଜ ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ
ବାସନାରେ ଭରା
ବାସି ପଖାଳକୁ ମାନେ
ଧୂ ଧୂ ଖରା ।
ମୁଁ ଓଡିଆ…..
**********************
ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍ (ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ)
ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ।।


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ