ଦେଇଗଲି ମହାଶିକ୍ଷା – ଭାରତୀ ସାହୁ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ଭାରତୀ ସାହୁ
ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର | + ଏହି ଲେଖକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖା ପଢିବାକୁ [ଏଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]

ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ବାଟେ
ଫେରିଗଲl ସେଇ ବାଟେ
କହିଗଲା କିଛି କଥା
ଅସଲ କଥାକୁ କେହି
ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁନାହିଁ
କହେ ଖାଲି ନିଜ ବ୍ୟଥା l

ଏମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର
ନିଜ ପାଇଁ ଆଗଭର
କାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳେ
ଠିଆ ହେବାପାଇଁ ଟିକେ
ଦରଦୀ ଭାଷାବି ମୁଖେ
କହେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ l

ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ସିଏ
ବାପା ମାଆ ଭୁଲିଯାଏ
ଗାଆଁ ପଣି ପବନକୁ
ପର ଦେଶେ ପୁଣି ଯାଇ
ଗୋଲାମୀ ସିଏ କରଇ
ଭୁଲେ ନିଜର ଦେଶକୁ l

ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରେମ
ଭୁଲି ନିଜ କୁଳ ଧର୍ମ
ଆପଣେଇ ନେଲ ବୋଲି
ମହାମାରୀ ଘରେ ଘରେ
କହେ କାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ମାଆ ମାଟି ଗଲ ଭୁଲି l

ଚରିତ୍ର ଜୀବନେ ବଡ଼
କେବେ ବି ବାଟ ନ ହୁଡ
ନ ହେଲେ ନାହିଁତ ରକ୍ଷା
ଏହି କଥା ଟିକେ ମନେ
ଭାବୁଥିବ ରାତି ଦିନେ
ଦେଇଗଲି ମହାଶିକ୍ଷା l

ଯୁନିଦା ପାଟଣା, ଦଶରଥ ପୁର, ଯାଜପୁର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *