ଜୀବନ ବହୁଛି – ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ
ଶ୍ରୀବିହାର, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଜୀବନ ବହୁଛି
ନଈଟିଏ ପରି
ଦୁଇ କୂଳ ଛୁଇଁଛୁଇଁ,
କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ
ହସ ଲୁହ କାନ୍ଦ
ଅସରା କାହାଣୀ କହି ।୦।

କେବେ ରାଗରୁଷା
ମାନ ଅଭିମାନ
ଚାଆ ପିଆଲାରେ ଝଡ଼,
କେବେ ଝଡ଼ ପରେ
ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ
ଜଳାଏ ଆପଣା ନୀଡ ।
କେବେ ଖଟାମିଠା
ଭାବ ପ୍ରବଣତା
ସାତସୁରେ ଗୀତ ଗାଇ
ଜୀବନ ବହୁଛି
ନଈଟିଏ ପରି
ଦୁଇ କୂଳ ଛୁଇଁଛୁଇଁ ।୧।

କେବେ ଏ ଜୀବନ
ସ୍ନେହ ସାଗରରେ
ଦିଶୁଥାଏ ଧୂଆଁଳିଆ,
କେବେ ଚଲାପଥେ
ଆକର୍ଷିତ କରେ
ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ।
କେବେ ଅଯତ୍ନରେ
ସାଇତା ସପନ
ଯାଏ ଚୁରମାର୍ ହୋଇ
ଜୀବନ ବହୁଛି
ନଈଟିଏ ପରି
ଦୁଇ କୂଳ ଛୁଇଁଛୁଇଁ ।୨।

ଶ୍ରୀବିହାର, ଖୋରଧା – ୭୫୨୦୫୫
ଦୂରଭାଷ – ୯୮୫୩୫୩୫୦୯୫


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ