ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ଦେବୀ ଭଗବତୀ – ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ
ବରଗଡ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋରଧା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ମା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମହାମାୟା
ଶରଣାଗତ ଆରତ ଦୀନଜନେ କର ଦୟା ॥୦॥

ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପୁଣି ସଂହାର-କାରିଣୀ
ଭକ୍ତ-ଜନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ
କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିନୀ ମାତଃ ଶର୍ବାଣୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ॥୧॥
ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ମା ଦେବୀ……

ମହିଷମୋହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ
ଅନଳ ସମ୍ଭୂତା ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ୱରୂପିଣୀ
ବିପଦଭଞ୍ଜନୀ ତୁହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ॥ ୨ ॥
ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ମା ଦେବୀ……

କେଶରୀ-ବାହନୀ ନୃମୁଣ୍ଡ-ମାଳିନୀ
ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦନୁଜ-ଦଳିନୀ
ଅଖିଳ ଜନନୀ ଦେବି! କାଟି ଦିଅ ଭବମାୟା ॥ ୩ ॥
ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ମା ଦେବୀ……

ଗୀତିକାର – ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ରଥ
ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ