ମୃଦୁ କମ୍ପନ – କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା
ଅନୁଗୋଳ, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ଭାଦ୍ରବରେ ଭରା ନୀଳ ନବଘନ
ଶୋଭିତ ମଧୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ
ନବ ଆଲୋଡ଼ନେ ପୁଲକେ ପରାଣ
କଳ୍ପନାସ୍ରୋତେ ଅଧୀରେ
ଭରା ଶେଫାଳି
ମୋହେ ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ
ଚାରୁ ଚିତ୍ରଭରା କାଶତଣ୍ଡୀ ଝୁମେ
ଧବଳମୟ ବେଶରେ l

ଚାହିଁ ମୁକ୍ତାସମ ଶିଶିରବିନ୍ଦୁକୁ
ଶଶଧର ସ୍ମିତ ହସେ
ସମୀରଣ ଛନ୍ଦେ ନାଚେ ମନ୍ଦେମନ୍ଦେ
ମଧୁପ ପୁଷ୍ପ ସୁବାସେ
କୋକିଳ ରଚେ
ବକୁଳ ବନରେ ରାସ
ମଧୁ ଲୁଟିବାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତି
କରଇ ଶତ ପ୍ରୟାସ l

ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଖେଳିଯାଏ
ମୃଦୁ କମ୍ପନ ଜଗାଇ
ମଳୟ ପରଶ ପାଇ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ
ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନେ ବାଇ
କୁମୁଦିନୀ ସେ
ନିଶାକର ହୃଦ ଜ୍ୟୋତି
କାମନା ଲୀଳାରେ ମଉନାବତୀ ସେ
ଖୋଜେ ସୁଧାଂଶୁର ପ୍ରୀତି l

ବ୍ୟୋମେ ତାରାଗଣ କମନୀୟ କାନ୍ତି
ଦେଖି ରୋମାଞ୍ଚିତ ମନ
ପ୍ରୀତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅଭିସାରିକା ସେ
ପ୍ରିୟ ପାଖେ ସଦା ଧ୍ୟାନ
ଦହୁଛି ପ୍ରାଣ
ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ମଧୁଛିଟା
ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନ ଲହରି ମାରୁଛି
ପ୍ରେମର ସାଗରେ ଭଟ୍ଟା l

ସୋହାଗ ଆଶାରେ ପ୍ରୀତି ମାଦକରେ
ରଙ୍ଗ ଖେଳେ ରଙ୍ଗବତୀ
ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଜାଳି ପ୍ରୀତିର ଦୀପାଳି
ସାଜେ ସେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ
ମନେ ସପନ
ଶତ ସୁଷମାକୁ ବଳି
ପ୍ରାଚୀ ଭାଲପଟେ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ
କୁମୁଦିନୀ ହୁଏ ଭାଳି ll

କୁମୁଦିନୀ ବେହେରା, ଅନୁଗୋଳ


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ