ସୁନାପିଲା – ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା
ଚିକିଟୀ ଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

ଅନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ

ସିଏ ସୁନାପିଲା ଓଡ଼ିଆର
ତା ଲାଗି ପରବ
ବେଶ ପଟୁଆର
ମନ କିଣେ ଜଗତର
ସେ ତ ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ।

ଆମଘର ପିଠାପଣା
ତୁଳସୀ ପଡିଲେ
ମହମହ ବାସେ
ପୋଡ଼ପିଠା ଛେନାପଣା
ଆମଘର ପିଠାପଣା ।

ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା
ଆମ ପୂଜାଘର
କବାଟ କାନ୍ଥରେ
ନିଜକୁ ରଖିଛି ବନ୍ଧା
ଆମେ ତା’ର ପୂଜାପଣ୍ଡା ।

ସୁନାପିଲା ସୁନା ଗୁଣ
ପାଖରେ ରଖିକି
ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଛି
କୁରୁଳି ଉଠୁଛି ମନ
ଦେଖି ତା ଛବି ସପନ ।

ଯେ ଜନ କୁହଇ ସତ୍ୟ
ଶ୍ରବଣ କରୁଛି
ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା
ଦାନରେ ଭୁଷିତ ହସ୍ତ
ସୁନାପିଲା ସୁନା ତା ବେଶ
ହସି କହେ ରଙ୍ଗ ଓଠ ।

ଚିକିଟୀ ଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ
ଫୋନ୍ ନଂ – ୯୪୩୭୮୫୮୭୮୮


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ