କୁହୁଡି ବାଡ଼ – ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା

ଲେଖକ ପରିଚୟ

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା
ବାଳକାଟୀ, ଖୋରଧା, ଓଡିଶା | ସଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ

Read More

ପାହାନ୍ତି ଜହ୍ନ ଘୋଡି ହେଇଚି
ମାଡ଼ି ଆଉଚି ଜାଡ଼
ନଈ ଏପାଖେ
କୁହୁଡ଼ି କାନ୍ଥି
ତୋଳି ଦେଇଛି ବାଡ଼ !!

ଗାଧୁଆ ତୁଠେ ଦୁଶୁନି ଆଉ
ତୁମ ଗାଧୁଆ ଦିହ,
ହଳଦି ମାଖି ହକାରି ହେଲେ
କେମିତି ଦୁଶେ ମୁହଁ !!

ଦେଖିବି ବୋଲି
ଯେତେ ଉଣ୍ଡିଲି
ପାରିଲି ନାହିଁ ଦେଖି,
କୁହୁଡ଼ି କାନ୍ଥ ଭେଦିପାରିଲା
ନାହିଁ ମୋ
ଡାହାଣା ଆଖି !!

ସତ କହିବ ରାଣ ପକେଇ
କହିବ ମତେ ସତ,
ତମେ ବି କଣ
ଦେଖିବାକୁ ମତେ
ହୁଅନି ହନ୍ତସନ୍ତ !!


HTML tutorial
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ